Kostrådgivning

Pyramiden gör det enkelt att prioritera. Kost är grunden för hur vi ska lyckas med allt. Det går inte att kompensera dålig kost med träning.

Vi tror inte på snabba lösningar som saluförs på löpsedlar och vi säljer magiska piller. Vi erbjuder kunskap och vägledning. Vårt kostprogram kombinerar utbildning, beteendeförändring samt vägledning för att skapa bättre vanor. Inga ”shakes”, inga kortsiktiga dieter.

Varför CrossFit Kungsbackas kostprogram?

 • Bevisad framgång
 • Skrivet av Nicole Marchand, MS, RD, LD/N, en registrerad Dietist från Healthy Steps Nutrition som också specialiserar sig i Sports Performance
 • Vårt kostprogram kommer att utbilda dig och hålla dig ansvarig

Steg 1 – Strategi

Du får träffa en av våra coacher för att diskutera dina mål, mäta din kroppssammansättning samt ta fram en individuell strategi och handlingsplan.

Under ett återbesök stämmer man av dina framsteg och justerar planen (om nödvändigt) för att försäkra att du får optimal utveckling.

Steg 2 – Att hållas ansvarig

Att hållas ansvarig för sina handlingar är för det flesta den verkligt stora utmaningen. I steg 2 träffar du en coach en gång i månaden för att revidera dina mål, mäta och stämma av din utveckling samt justera din plan vid behov. Vi använder oss av kostdagbok, fotografier och skattningar av ditt välmående. Steg 2 erbjuds endast medlemmar på CrossFit Kungsbacka.

NUTRITION 101

kr800/En gång
 • 60 min konsultation
 • Utskrivet informationspaket
 • 1 veckas exempel måltidsplan
 • Individualiserad kostplan
 • Målformulering
 • Mätning av kroppsfett
 • Genomgång av kostdagbok
 • 30 min uppföljande konsultation
 • Veckovis 15 Minuter 1:1 konsultationer
Boka en konsultation

START

kr2000/4 veckor
 • 60 min konsultation
 • Utskrivet informationspaket
 • 4 veckors måltidsplan
 • Individualiserad kostplan
 • Målformulering
 • Mätning av din biometri (vikt, mått, kroppsfett)
 • Genomgång av kostdagbok
 • 30 min uppföljande konsultation
 • Veckovis 15 Minuter 1:1 konsultationer
Boka en konsultation

STEG 2: UPPFÖLJNING

Endast för medlemmar
450kr/per månad
 • Målformulering
 • Justering av plan vid behov
 • Mätning av din biometri (vikt, mått, kroppsfett)
 • Genomgång av kostdagbok
 • 30 min uppföljande konsultation
 • Obegränsad e-mail tillgång till våra coacher
 • Facebook Grupp
Boka en konsultation