10 KOMPONENTER AV FITNESS

(Från Jim Cawley, uppfinnaren av Dynamax medicine balls)

Det finns tio olika generella fysiska skickligheter och alla övas regelbundet inom CrossFit. Du är så fit som du är kompetent i varje av de här tio olika skickligheterna.

  1. Cardiovascular / respiratory endurance – The ability of body systems to gather, process, and deliver oxygen.
  2. Stamina – The ability of body systems to process, deliver, store, and utilize energy.
  3. Strength – The ability of a muscular unit, or combination of muscular units, to apply force.
  4. Flexibility – The ability to maximize the range of motion at a given joint.
  5. Power – The ability of a muscular unit, or combination of muscular units, to apply maximum force in minimum time.
  6. Speed – The ability to minimize the time cycle of a repeated movement.
  7. Coordination – The ability to combine several distinct movement patterns into a singular distinct movement.
  8. Agility – The ability to minimize transition time from one movement pattern to another.
  9. Balance – The ability to control the placement of the body’s center of gravity in relation to its support base.
  10. Accuracy – The ability to control movement in a given direction or at a given intensity.

Förbättringar i endurance, stamina, strenght och flexibilitet kommer genom träning. Med träning menas en aktivitet som förbättrar prestationen genom en mätbar organisk förändring i kroppen. (1-4)

I kontrast till det så kommer förbättringar i coordination, agility, balance och accuracy genom övning. Med övning menas en aktivitet som förbättrar prestationen genom förändringar i vårt nervsystem. (7-10)

Power och speed är förändringar som kommer av både träning OCH övning. (5 & 6)

Träning av alla 10 komponenter av fitness är nyckeln till att bli välrundad och leva hälsosamt.