SWOD: Timecap 20 min
Fitness: Back Squat 3 x 5 Linear Progression
Lägg på 1,25-2,5kg sedan förra veckan..

Performance: Back Squat 5RM (Intensity Day) + Front Squat 5RM
Tyngre än Onsdag men starta lätt nog för att du inte ska knäböja ett riktigt 5RM förän ett par veckor in I cykeln. Utför ett dropset av FRONT SQUATS efter ditt toppset på Back squat. Lägg på ca 1,25-2,5kg sedan förra veckan.

CWOD: Timecap 20 min
Fitness
3 Rounds For Time:
15 Kettlebell Push Press
21 Kettlebell Swings 24/16kg
400m Run

Performance
3 Rounds For Time:
400m Run
21 Kettlebell Swings 24/16kg
12 Strikta Handstand Push-Ups

Skriv vikt som du lyft i Squat och tid i kommentarerna

Bild från Evelinas foto