Mobility: Ankle mobility
Skill Practice Warm Up: Spendera tid med de olika Handstand Pushup progressionerna.

Metabolic Conditioning: “Jackhammer Whooping”
For time. 22 minuter time cap.
Performance: 5 rundor*, Athletic/Health: 4 rundor
8 hang power cleans (Performance: 70kg, Athletic: 45kg*, Health: 25kg)
Handstand pushups (Performance: 8 reps, Athletic*: 4 reps, Health: 8 Kettlebell Strikta
pressar)
60 double unders* (Athletic: 30 inklusive försök, Health: 20 försök)
1 minut vila mellan rundorna

*Damer Rx
Skalningsguide: 12 – 20 minuter.

Coaching Tips: Välj en vikt du kan göra ”unbroken” på det första setet (men inte nödvändigtvis de andra). Du får välja att kippa på handstand pushup men bara om du är kapabel att göra 5 stycken strikta ”unbroken” (se till att inte bryta nacken!) Om du gör de 4 rundorna och är klar inom 14 minuter bör du fundera på att göra den 5:e rundan även om du planerade att köra Athletic

 Valfri ‘Cash Out’: 800m löpning