Eftersom flera ville veta mer angående tanken bakom träning och liknande så tänkte jag skriva en liten text angående vissa grundläggande saker först för att ge lite kött på benen.

Vi börjar med styrkedelen, varför vi har en period nu där vi ökar vikterna linjärt. Som jag har pratat om tidigare har det att göra med att mer styrka alltid är bättre (observera att det inte handlar om mer muskelmassa då de två sakerna inte alltid är 100% sammanhängande). Ska vi göra X antal pushpressar på 40kg är det bra mycket enklare om vi klarar av att pushpressa 100kg än om vi bara klarar av 50kg. Ganska naturligt va?

Anledningen till den linjära ökningen av vikterna är förklaringen även där väldigt enkel. De flesta av er är nybörjare och har väldigt lite erfarenhet av styrketräning och de som är vana vid styrketräning är inte van vid att träna tungt och pusha sig själv så mycket på så låga repetitionsantal. Därför finns det stora ökningar att hämta hem innan någon behöver mer avancerad progression för att öka. Plocka den lägst hängande frukten först innan vi börjar spendera en massa mer energi för att få mindre resultat helt enkelt.

Vad gäller själva WODen så måste vi börja med att förstå vilka typer av energisystem vi använder oss av. Jag tänkte kort förklara det, för mer utförliga förklaringar och lite bilder kan ni kolla in följande länkar:http://breakingmuscle.com/health-medicine/understanding-energy-systems-atp-pc-glycolytic-and-oxidative-oh-my som är på engelska,http://hjarnfysik.blogspot.se/2013/03/kroppens-tre-energisystem.html på svenska.

Vi har 3 olika energisystem som alla är olika aktiva beroende på vad vi gör och hur länge vi gör det (alla är alltså aktiva hela tiden men olika mycket).

1. ATP-PC, eller kreatinfosfat, detta kräver inte syre för att utvinna energi.
En träningsperiod på 30 till 180 sekunder behövs för att detta energisystem ska användas, det är dock som mest aktivit det första 10 – 20 sekundrarna.

2. Anaerob glykolys använder glykogendepåer i muskeln för att utvinna energi, utan syre.

Eftersom ATP-PC-systemet börjar avta efter ungefär tio sekunder, börjar en process som kallas anaerob glykolys. Anaerob glykolys är den primära energikällan i aktiviteter som varar mellan 30 och 180 sekunder. Anaerob glykolys fortsätter att leverera energi under träning som varar upp till tio minuter. Detta system bryter ner muskler och tömmer leverglykogendepåerna utan användning av syre. En biprodukt av detta system blir därför mjölksyra (då det sker utan syre).

3. Aerobic glykolys använder muskelglykogen för att utvinna energi, precis som anaerob glykolys, den enda skillnaden är att denna process är syrekrävande.

Efter ca 180 sekunder börjar det den aerobiska glykolysen som blir det dominerande energisystemet. Aerobisk glykolys producerar energi genom att tömma muskel- och leverglykogendepåer, med syre närvarande. Eftersom syre är närvarande när detta system är i bruk, finns det ingen ansamling av mjölksyra. Detta system producerar inte energi lika snabbt som ATP-PC-systemet eller anaerob glykolys därför kan inte heller tränigens intensitet vara lika hög. Detta energisystem har kapacitet att producera energi för en timme eller mer (beroende på hur dina glykogendepåer ser ut).

När kroppen börjar få slut på glykogen (vi kan lagra runt 2000kcal totalt i kroppen) har vi inget annat alternativ än att börja arbeta av fettdepåerna på kroppen, där vi i princip har obegränsade resurser vad gäller inlagring (1 kilo kroppsfett motsvarar ungefär 7000kcal). Detta sker också med hjälp av syre och en omvandling till glukogen.

Här har ni en någorlunda bild på hur det ser ut:

Energisystem

Så, då har jag lite snabbt gått igenom basala saker inom träningslära. Jag vet att det är en massiv text att läsa så ta dig tid att läsa det, gå gärna tillbaka senare under dagen tex och kika.