Villkor för användning av Webbplats
Välkommen till vår hemsida. Om du fortsätter att bläddra och använda denna webbplats, godkänner du att följa och vara bunden av följande villkor för användningen, som tillsammans med vår sekretesspolicy styr Fysiofitness Kungsbackas relation med dig i förhållande till denna webbplats. Om du inte håller med någon del av dessa villkor, ska du inte använda vår webbplats.

Termen CrossFit Kungsbacka ”eller” oss ”eller” vi ”avser ägaren av webbplatsen med säte CF Kungsbacka Träning AB, Lilla Hantverksgatan 7, 43442 Kungsbacka. Vårt organisationsnummer är 559000-3413 Sverige. Termen ”du” hänvisar till användaren eller betraktaren av vår webbplats.
Användningen av denna webbplats är föremål för följande villkor för användning:

Innehållet i sidorna på denna webbplats är för din allmänna information och bruk. Det kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Denna webbplats använder cookies för att övervaka webbläsaren. Om du tillåter att cookies används kan följande personuppgifter lagras av oss för att användas av tredje part:
Information om hur du använder vår webbplats, inklusive information om dina besök, såsom sidor du tittat på och de resurser som du kommer åt. Sådan information omfattar trafikuppgifter, lokaliseringsuppgifter, webbläsarversioner och andra kommunikationsuppgifter.
Information som lämnas frivilligt av dig. Till exempel, när du registrerar dig för information eller göra ett köp.
Information som du lämnar när du kommunicerar med oss på något sätt.
Varken vi eller någon tredje part ger någon garanti för riktigheten, aktualitet, prestanda, fullständighet eller lämplighet information och material som hittas eller erbjuds på denna webbplats för något särskilt ändamål. Du är medveten om att sådan information och material kan innehålla felaktigheter eller misstag och vi undantar oss uttryckligen ansvar för sådana felaktigheter eller fel till den utsträckning som lagen tillåter.
Din användning av information eller material på denna webbplats är helt på egen risk, som vi inte hålls ansvariga för. Det skall vara ditt eget ansvar att se till att alla produkter, tjänster eller information via denna webbplats uppfyller dina specifika krav.
Den här webbplatsen innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, design, layout, utseende, utseende och grafik. Kopiering är förbjuden annat än i enlighet med copyright, som utgör en del av dessa villkor.
Alla varumärken som återges på denna webbplats som inte tillhör, eller licensieras till operatören, är erkända på webbplatsen.
Otillåten användning av denna webbplats kan ge upphov till skadeståndskrav och / eller vara ett brott.
Från tid till annan kan denna webbplats också innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa länkar är till för din bekvämlighet och för att lämna ytterligare information. Det betyder inte att vi stöder webbplatsen/erna. Vi har inget ansvar för innehållet i länkade webbplatsen/erna.
Din användning av denna webbplats och alla tvister som härrör från sådan användning av webbplatsen omfattas av lagarna i Sverige.