Fitness

Inom CrossFit strävar vi efter bred och hög fysisk prestationskapacitet!

 För att förstå varför CrossFit är uppbyggt som det är, är det nödvändigt att definiera ordet fitness eller ”att vara vältränad”.

  • – Vad innebär det att vara vältränad?
  • – Vem är vältränad?

 Inom CrossFit strävar vi efter att bli så bra som möjligt på många olika saker. Vi vill alltså inte bara vara bra på att till exempel lyfta tungt eller springa långt. Vad tjänar det till att du kan lyfta 10 matpåsar om du inte orkar med att gå upp för en trappa utan att flåsa ihjäl dig? Du kanske klarar av att springa uppför trapporna men orkar inte lyfta 1 matpåse hela vägen? Vi inom CrossFit vill kunna göra båda!

CrossFit har därför identifierat 10 fysiska egenskaper vars nivå bestämmer hur vältränad du är. Vi jobbar för att ständigt öka din nivå på var och en av dessa 10 egenskaper. 

 

1. Syreupptagningsförmåga (Endurance)
Kroppens förmåga att ta upp och transportera syre.
 
2. Uthållighet (Stamina)
Kroppens förmåga att lagra och använda använda energi.
 
3. Styrka (Strength)
En muskels förmåga, eller flera musklers förmåga att tillsammans skapa kraft.
 
4. Rörlighet (Flexibility)
Maximalt rörelseomfång i varje led.
 
5. Effekt (Power)
En eller flera musklers förmåga att tillsammans skapa maximal kraft under minimal tid.
 
6. Snabbhet (Speed)
Förmåga att snabbt repetera en given rörelse. 
 
7. Smidighet (Agility)
Förmåga att snabbt ändra ett rörelsemönster till ett annat. 
 
8. Koordination (Coordination)
Förmåga att kunna kombinera flera olika rörelser till en enda rörelse. 
 
9. Balans (Balance)
Förmåga att kunna kontrollera kroppens tyngpunkt i förhållande till underlaget. 
 
10. Precision (Precision)
Förmåga att kunna kontrollera en rörelse i en given riktning eller i en given intensitet.