Webbplats Disclaimer

Informationen på denna webbplats är för allmän information. Informationen tillhandahålls av Fysiofitness Kungsbacka och medan vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt , gör vi inga utfästelser eller garantier av något slag , uttryckliga eller underförstådda , om fullständighet , riktighet, tillförlitlighet , lämplighet eller tillgänglighet med avseende till webbplatsen eller informationen , produkter, tjänster eller tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål . Någon tillit du placerar på sådan information är därför helt på egen risk . Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning , indirekta eller följdskador eller skada , eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data eller vinst som härrör från eller i samband med användningen av denna webbplats . Genom denna webbplats kan du länkas till andra webbplatser som inte står under kontroll av Fysiofitness Kungsbacka. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser . Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttrycks inom dem . Alla ansträngningar görs för att hålla hemsidan igång smidigt . Dock tar Fysiofitness Kungsbacka inget ansvar för , och kommer inte att vara ansvarig för att hemsidan är inte tillgänglig för tillfället på grund av tekniska problem utanför vår kontroll .